GEO | ENG
თნფ 2021 _ კალენდარი
თარიღი ტურნირი რეგისტრაცია დაწყების დრო კატეგორია ორგანიზატორი
2021-07-02 თბილისის ჩემპიონატი 2021 შესარჩევი 1 11:00_მდე 12:00 OG თნფ
2021-07-11 თბილისის ჩემპიონატი 2021 შესარჩევი 2 11:00_მდე 12:00 OG თნფ
2021-07-24 თბილისის ჩემპიონატი 2021 შესარჩევი 3 11:00_მდე 12:00 OG თნფ
2021-08-01 თბილისის ჩემპიონატი 2021 შესარჩევი 4 11:00_მდე 12:00 OG თნფ
2021-08-07 თბილისის ჩემპიონატი 2021 შესარჩევი 5 11:00_მდე 12:00 OG თნფ
2021-08-14 თბილისის ჩემპიონატი 2021 შესარჩევი 6 11:00_მდე 12:00 OG თნფ
2021-09-11 თბილისის ჩემპიონატი 2021 11:30_მდე 12:00 OG თნფ
თნფ 2021
ადგილი ნარდის ოსტატი ქულა