GEO | ENG
თარიღი ტურნირი რეგისტრაცია დაწყების დრო კატეგორია ორგანიზატორი
2020-07-11 ნარდის ონლაინ ტურნირი #BeActive 10.07.20- მდე 20:00 1 სსნფ
2020-11-28 #BeActive Tbilisi Cup - 2020 (ქალთა შორის) 19:00_მდე 22:00 online სსნფ / თნფ
2020-12-09 #BeActive Tbilisi Cup 2020 11:30_მდე 20:00 online სსნფ / თნფ
ადგილი ნარდის ოსტატი ქულა